Misyonumuz ve Kalite Politikamız | Volkan Kalıp

Sürekli iyileştirme yaşam biçimimizdir.

Ürünlerimizde sıfır hatayı kendimize hedef seçtik

‘Ürün ve imalat sorumluluğunu’ Global Kalite Yönetim Standartları doğrultusunda

kurduğumuz sistematik dokümanter yapı ile yönetmek ve sürekli geliştirmek.

‘Önce kalite’ prensibini; hatayı baştan önleme, sürekli iyileştirme, hedeflerle süreç yönetimi bazında tüm çalışmalarımızda uygulamak.

‘Planlı eğitimler’ ile tüm çalışanlarımızın güncel teorik ve pratik bilgiye ulaşmalarını sağlayarak;

yaratıcılıklarını doğru ve zamanında kullanmalarına fırsat vermek.

‘İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre korunması’ alanlarında yasalara ve çağdaş beklentilere eksiksiz uymak.

‘Tasarruf ve verimlilik’ sağlamak için zaman ve kaynak israfını önlemek , altyapı ve çalışma ortamımızı geliştirerek maliyeti düşürmek, tüm yetkin çalışmalarımız ve seçkin tedarikçilerimizle birlikte ‘etkin iş sonuçlarını’ oluşturmak.